Image 1 title

type your text for first image here

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 10 title

type your text for 10th image here

LOk Zawody - zaproszenie PDF Drukuj Email
piątek, 30 kwietnia 2021 11:33

Dotarł do nas regulamin zawodów majowych.Zapraszam naszych i nie tylko naszych członków LOK.Życzę udanego startu.Liczę na Wasze uczestnictwo.Konkurencje PCZ i PSP.

 

Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju  w Jeleniej Górze.

 

Regulamin Zawodów Strzeleckich Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK.

 

Cel zawodów:                       Sprawdzenie umiejętności strzeleckich członków KŻR LOK      oraz wyłonienie najlepszych tej wiosny strzelców klubowych.

Kierownictwo Zawodów:   Zarząd Rejonowy LOK w Jeleniej Górze Klub Żołnierzy  Rezerwy  „GROM”.

Termin Zawodów:              02.05.2021 godz. 11:30

Miejsce Zawodów:             strzelnica LOK w Jeleniej Górze, ul. Leśna 3a ( Jeżów Sudecki ).

Konkurencje:                      pistolet Glock – 9 mm

pistolet sportowy Margolin  - 5,6 mm

Uczestnictwo:                     W zawodach biorą udział osoby zgłoszone w czasie trwania    zawodów.

Broń i amunicja:   Broń i amunicję 9 mm, 5,6 mm zapewnia organizator. W obu konkurencjach można korzystać z własnej broni z otwartymi przyrządami celowniczymi.

Kierownik zawodów:          Szymon Dadaczyński.

Komisja Sędziowska:          Stanisław Stefański – sędzia główny

Henryk Klimkowski – prowadzący strzelanie      Zbigniew Kozłowski  - tarczowy

Klasyfikacja:      Podczas zawodów prowadzona będzie klasyfikacja   indywidualna w każdej konkurencji dla Pań i Panów

Nagrody:    Za zajęcie miejsca 1 – 3 w klasyfikacji indywidualnej   medal i   dyplom oraz nagrody niespodzianki.

Postanowienia końcowe

1. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.

2  Organizator zawodów zastrzega sobie prawo zmiany w Regulaminie Zawodów, o których poinformuje na odprawie bezpośrednio przed zawodami..

3.Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest aktualna legitymacja członka LOK z opłaconymi składkami.

4.Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do  przestrzegania zasad bezpieczeństwa na strzelnicy   zgodnie z Regulaminem Strzelnicy oraz Regulaminem                                                              Zawodów.

5. Zawody zostaną przeprowadzone na dotychczas obowiązujących zasadach (przepisach).

Organizator.

 
Ważne dla członków LOK PDF Drukuj Email
piątek, 02 kwietnia 2021 13:04

Kolejna informacja !

L.dz. DPSOPiW ZG LOK/2021                                                 Warszawa,  dnia  07.04.2021 r.

 

SZANOWNI PANOWIE DYREKTORZY!

W związku z nowymi obostrzeniami dotyczącymi ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID 19 „Polska stała się strefą czerwoną”.

Zgodnie z Rozporządzeni Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 26 lutego 2021r., z dnia 05 marca 2021r., z dnia 10 marca 2021r., z dnia 11 marca 2021r., z dnia 19 marca 2021r., z dnia 25 marca 2021r., z dnia 29 marca 2021r. oraz z dnia 01 kwietnia 2021r. (Dz. U z 2021r. Poz. 367, 415, 436, 446, 512, 546, 574, 617), w związku z nowymi obostrzeniami dotyczącymi ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii COVID - 19 oraz informacją Ministra Zdrowia
w dniu 07.04.2021r. obostrzenia wymienione w rozporządzeniach maja funkcjonować dnia 18.04.2021r.
Jednocześnie dopuszcza się tylko i wyłącznie „prowadzenie odpłatnych szkoleń strzeleckich” na obiektach szkoleniowych - strzelnicach LOK przez jednostki terenowe Ligi Obrony Kraju w czasie zorganizowanych form szkolenia na kursach prowadzących strzelanie, instruktorów strzelectwa i inne.

Przypominam:
Na obiektach szkoleniowych i strzelnicach Ligi Obrony Kraju obowiązują zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia min.:
- maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie na obiekcie - 5 ;
- zapewnienie co najmniej  na 7 m2 powierzchni dostępnej dla 1 osoby;    - zapewnienie osobom uczestniczącym w zorganizowanych formach szkolenia środków do dezynfekcji rąk
i sprzętu strzeleckiego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;

- zapewnienie 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami szkolenia;

- bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki.

 

Skuteczna walka z koronowirusem to przede wszystkim przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa – DDMA + W, czyli:

  • Dystans;
  • Dezynfekcja;
  • Maseczka;
  • Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe;
  • Wietrzenie.

Ww. pismo nie dotyczy podmiotów służb mundurowych, które mają podpisane umowy
z jednostkami terenowymi Ligi Obrony Kraju.

Wszyscy powinni mówić jednym głosem: dbajmy o to, aby zakażenia były ograniczone.

 

 

P R E Z E S  LOK

Jerzy Salamucha

 

Poniżej informacja dla nas z Zarządu Głównego LOK

 

L.dz. DPSOPiW ZG LOK/20201 Warszawa, dnia 20.03.2021 r.
SZANOWNI PANOWIE DYREKTORZY!
W związku z nowymi obostrzeniami dotyczącymi ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID 19 „Polska staje się strefą czerwoną”.
Zgodnie z Rozporządzeni Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 26 lutego 2021r., z dnia 05 marca 2021r., z dnia 10 marca 2021r., z dnia 11 marca 2021r. oraz z dnia 19 marca 2021r. (Dz. U z 2021r. poz. 367, 415, 436, 446 i 512), w związku z gwałtowną zwyżką zakażeń w Rzeczypospolitej Polskiej oraz nowymi obostrzeniami dotyczącymi ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii COVID - 19 do dnia 09.04.2021r. dla członków Ligi Obrony Kraju, osób towarzyszących i innych – zamykam obiekty sportowe oraz strzelnice kulowe i pneumatyczne Ligi Obrony Kraju.
Ww. zarządzenie nie dotyczy podmiotów służb mundurowych, które mają podpisane umowy z jednostkami terenowymi Ligi Obrony Kraju.
Skuteczna walka z koronowirusem to przede wszystkim przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa – DDMA + W, czyli:
 Dystans;
 Dezynfekcja;
 Maseczka;
 Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe;
 Wietrzenie.
Jednocześnie zgodnie z:
1. § 21 ust. 1 - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2021r. poz. 512) do dnia 9 kwietnia 2021r. cyt. „wykonywanie zadań przez urząd administrac

publicznej lub jednostkę wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom” .
2. § 21 ust. 2 do dnia 9 kwietnia 2021r. cyt. „w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających , w tym samym czasie , w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi”.
3. § 22 ust. 1 do dnia 9 kwietnia 2021r. cyt.” w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej”. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3 – 8 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U poz. 1842 z póź. zm.). W związku z tym podjąłem decyzję, że „tygodniowym rozkładzie dnia pracy, dwa dni są pracami zdalnymi wykonywanymi przez pracowników”.
4. § 25 ust. 1 do dnia 9 kwietnia 2021r. cyt.” nakazuje się zakrywanie przy pomocy maseczki ust i nosa.
W związku z powyższym upoważniam Dyrektorów Biur Zarządów Wojewódzkich LOK do podjęcia stosownych decyzji na podstawie „zarządzeń” do wyłączenia obiektów ze szkoleń – dotyczy działalności strzeleckiej na strzelnicach, modelarskiej, łączności oraz działalności wodnej i płetwonurkowej.
Przypominam, że „duża grupa naszych członków Ligi Obrony kraju” jest już seniorami.
Wszyscy powinni mówić jednym głosem: dbajmy o to, aby zakażenia były ograniczone
P R E Z E S LOK
Jerzy Salamucha

 
Wielkanoc u bram PDF Drukuj Email
piątek, 02 kwietnia 2021 13:56

Moc prezentów od zajączka

co koszyczek trzyma w rączkach.

Wielu wrażeń, mokrej głowy w poniedziałek dyngusowy.

Życzę jaja święconego i wszystkiego najlepszego

Dla wszystkich strzelców i miłośników strzelania najlepsze życzenia śle Zarząd Koła LOK Energetyk

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 93