Image 1 title

type your text for first image here

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 10 title

type your text for 10th image here

PDF Drukuj Email
poniedziałek, 29 listopada 2010 09:33

Przepisy ISSF

 1. Karabin
 2. Pistolet
 3. Rzutki
 4. ISSF DRESS CODE (interpretacja przepisów dotyczących ubioru zawodników - tłum. A. Gładyszewski)

Akty prawne

 1. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 113),  tekst jednolity z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 889),  tekst jednolity z dnia 21 listopada 2007 r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1675)
 2. Ustawa o sporcie kwalifikowanym z dnia 29 lipca 2005 r.
 3. Ustawa o broni i amunicji z dn, 21 maja 1999 r. (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549)
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów antydopingowych
 5. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia listy zakazanych środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe
 6. Światowy Kodeks Antydopingowy - Lista Zabroniona 2010 - Stamdard Międzynarodowy - obowiązuje od 1.01.2010

Regulaminy Komisji Metodyczno-szkoleniowej

 1. Regulamin powoływnia kadry narodowej w strzelectwie sportowym
 2. Zasady eliminacji do zawodów głownych
 3. Kadra szkoleniowa PZSS
 4. Zbiór regulaminów PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego na lata 2009-20012
 5. Errata do Zbioru Regulaminów PZSS na lata 2009-2012 - pobierz

Regulaminy Komisji Licencyjno-Patentowej

 1. Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie dyscyplin sportu wchodzących w skład dziedziny strzelectwa sportowego
 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym
 3. Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji trenera strzelectwa sportowego
 4. Regulamin nadawania licencji klubom
 5. Regulamin przyznawania licencji trenerom strzelectwa sportowego
 6. Regulamin PZSS dt. przeprowadzania egzaminów na patent strzelecki.
 7. Wniosek na patent strzelecki
 8. Wniosek o wydanie licencji trenera strzelectwa sportowego
 9. Wniosek o wydanie licencji zawodnika PZSS
 10. Wniosek o wznowienie licencji trenera strzelectwa sportowego
 11. Wniosek o zwolnienie opłaty za egzamin na patent strzelecki
 12. Wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych
 13. Wniosek o wydanie legitymacji PZSS
 14. Wniosek o nadanie licencji uprawniającej kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w strzelectwie sportowym

Regulaminy Kolegium Sędziów PZSS

 1. Regulamin Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego - pobierz

Regulaminy Komisji Zmian Barw Klubowych

 1. Karta zgłoszenia zawodnika
 2. Karta zgłoszenia zmiany danych zawodnika

Regulaminy Komisji Strzelań Dynamicznych i Czarnoprochowych

 1. Pistolet dynamiczny
 2. Pneumatyczny pistolet dynamiczny
 3. Pistolet obronny i rewolwer obronny
 4. Regulamin zawodów Liga Sportera
 5. BLASZANKA – Zawody pojedynkowe „shoot – off”
 6. Regulamin zawodów – "Stal Lufka"
Poprawiony: poniedziałek, 06 grudnia 2010 09:53