Image 1 title

type your text for first image here

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 10 title

type your text for 10th image here

Wzorcowy regulamin strzelań PDF Drukuj
środa, 17 maja 2017 05:18

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

o Puchar Prezesa Koła LOK Energetyk Jelenia Góra

Organizowany przez Koło LOK Energetyk

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zawody Strzeleckie O PUCHAR PREZESA, zwane dalej Zawodami, jest imprezą całoroczną, organizowaną przez Koło LOK Energetyk.
 2. Terminy rozgrywania Zawodów zawarte są w kalendarzu Zawodów, zatwierdzonym przez Zarząd ( PZSS).
 3. Miejscem rozgrywania Zawodów jest strzelnica sportowa przy 3LO im.Śniadeckiego w Jeleniej Górze, konkurencje CZ oraz strzelba gładkolufowa rozgrywane będą na strzelnicy Bractwa Kurkowego Ziemi Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze Cieplicach ul.Lubańska
 4. Celem rozgrywania zawodów jest:
  1. Popularyzacja sportu strzeleckiego
  2. Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji strzeleckich
  3. Rywalizacja sportowa
   1. Umożliwienie spełnienia wymogów przepisów, w zakresie czynnego uprawiania sportów strzeleckich
  4. Popularyzacje szeroko rozumianej rekreacji strzeleckiej
 5. Uczestnikami Zawodów są członkowie LOK, osoby zrzeszone w innych klubach strzeleckich oraz osoby niezrzeszone.
 6. Osoba do kontaktów: Andrzej Gawłowski  Tel. 667776477, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 7. Zawody rozgrywane są w następujących konkurencjach: pistolet sportowy bocznego i centralnego zapłonu 20 strzałów, pistolet ^sportowy bocznego i centralnego zapłonu 10 strzałów, karabin sportowy bocznego i centralnego zapłonu 10 strzałów, pistolet centralnego zapłonu w konkurencjach dynamicznych 10 strzałów, strzelba gładkolufowa w konkurencjach dynamicznych 10 strzałów lub do rzutków 20 strzałów.
 8. W konkurencjach pistolet i karabin Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami i regulaminami PZSS i ISSF. Konkurencja strzelba gładkolufowa zawody rozgrywane są o oparciu o regulamin PZSS w konkurencjach Skeet i Trap, oraz zgodnie z regulaminem IPSC w zakresie strzelania dynamicznego.
 9. O miejscu rozgrywania konkurencji karabinowych i strzelby gładkolufowej, rodzaju konkurencji dla strzelb gładkolufowych oraz o wysokości opłaty startowej informacja dla uczestników będzie podawana na stronie internetowej www.strzelectwojgora.pl oraz na stronie www.strzelectwo.walbrzych.pl Dodatkowo będzie podawana informacja do członków LOK poprzez sms najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem konkurencji.
 10. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa zgodnie z zasadami określonymi indywidualnie dla każdej strzelnicy oraz zasadami ogólnymi opublikowanymi na stronie www.pzss.org.pl

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI

 1. Zawody w konkurencji pistolet sportowy bocznego i centralnego zapłonu rozgrywane będą w oparciu o następujące zasady:
  1. Broń, amunicja, tarcze, sposób rozgrywania konkurencji - zgodny z przepisami ISSF i PZSS
  2. Ilość strzałów: 5 próbnych 20 ocenianych / 5 próbnych 10 ocenianych
  3. Postawa stojąca, (w Pcz - dopuszcza się strzelanie oburącz)
  4. Konkurencja będzie rozgrywana  w terminach określonych w kalendarzu, opublikowanym na wyżej wymienionych tronach internetowych
  5. Zawodnik może w jednym lub w dwóch dniach strzelać konkurencje pistolet bocznego i centralnego zapłonu.
  6. Wyniki z obu konkurencji będą publikowane na podanych stronach internetowych
  7. Strzelanie odbywa się z broni i amunicji własnej lub udostępnionej przez organizatora
  8. Zawody rozgrywane w konkurencji karabin sportowy bocznego zapłonu:
   1. Broń, amunicja, tarcze, sposób rozgrywania konkurencji - zgodny z przepisami ISSF i PZSS
   2. Ilość strzałów - 5 próbnych 10 ocenianych (czas na oddanie strzałów próbnych 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut)
   3. Zawody rozgrywane w terminie i miejscu podanym w kalendarzu imprez i zgodnie z informacją zawartą na podanych stronach internetowych
   4. Wyniki z obu konkurencji będą publikowane na podanych stronach internetowych
   5. Zawody rozgrywane w konkurencji karabin centralnego zapłonu:
    1. Zawody rozgrywane będą na dystansie 100 metrów tarcza określona w przepisach ISSF do strzelań dokładnych pistolet psp25m
    2. Ilość strzałów - 3 próbne 10 ocenianych (czas na oddanie strzałów 10 minut)
    3. Postawa leżąca z podpórką (dozwolony jeden punkt podparcia broni)
    4. Zawody rozgrywane będą w dwóch podkategoriach - karabin centralnego zapłonu z przyrządami celowniczymi otwartymi i zamkniętymi. Zabrania się stosowania optyki w postaci jakichkolwiek szkieł optycznych w postaci lunety celownicze i kolimatorowych z podświetlaniem.
    5. Broń - karabin centralnego zapłonu w kalibrze do 8 mm
    6. Zawodnik może wziąć udział w obu podkategoriach.
    7. Broń i amunicja własna. Możliwość udostępnienia broni i amunicji przez organizatora jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z osoba kontaktową.
    8. Wyniki z obu konkurencji będą publikowane na podanych stronach internetowych
    9. Zawody w konkurencji strzelba gładkolufowa:
     1. Zawody rozgrywane w konkurencji skeet i trap rozgrywane będą zgodnie z przepisami ISSFi PZSS
     2. Zawody rozgrywane będą w obu konkurencjach łącznie
     3. Zawodnik może wziąć udział w obu konkurencjach
     4. Broń i amunicja zgodne z przepisami ISSF
      1. Mość strzałów - do 20 podanych rzutków - do jednego rzutka można oddać jeden strzał
      2. Broń i amunicja własna. Możliwość udostępnienia broni i amunicji przez organizatora jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z osoba kontaktową.
      3. Wyniki z obu konkurencji będą publikowane na podanych stronach internetowych
      4. Miejsce rozgrywania zawodów - strzelnica w Bronówku
      5. Zawody w konkurencji strzelba dynamiczna:
       1. Mość strzałów 10.
        1. Celem są metalowe płytki okrągłe o średnicy 15-30 cm w ilości 10 sztuk ustawionych na torze.
        2. Amunicja śrutowa skeet lub trap
        3. Kształt toru określony będzie biało-czerwoną taśmą
        4. Organizator umożliwi przed rozpoczęciem startów zapoznanie się z torem
        5. Miejsce rozgrywania zawodów strzelnica w Starych Bogaczewicach
         1. Ustalanie wyników w konkurencji dynamicznej odbędzie się według następujących zasad:
 • Cel będzie uznany za trafiony jeśli się przewróci
 • Za każdy trafiony cel zawodnik otrzymuje 10 punktów
 • Za każdy nietrafiony cel zawodnik otrzymuje 10 punktów karnych
 • Za każdą sekundę przebiegu dłuższego od zwycięzcy zawodnik otrzymuje 5 punktów karnych
 • Zwycięzca zostaje zawodnik, który otrzyma największą ilość punktów będących sumą punktów po 10 za każdy trafiony cel minus 10 punktów za każdy nietrafiony cel oraz minus 5 punktów za każdą sekundę wolniejszego czasu przebiegu w stosunku do zwycięzcy.
 • Za upuszczenie broni na ziemię zawodnik jest zdyskwalifikowany
 • W przypadku uznanej awarii broni zawodnik ma prawo do powtórnego jednego startu z innym egzemplarzem broni. Kolejna awaria kończy start zawodnika.
 1. Zawody w konkurencji pistolet centralnego zapłonu - dynamiczny:
  1. Ilość strzałów 10.
   1. Celem są metalowe płytki okrągłe o średnicy 15-30 cm w ilości 10 sztuk ustawionych na torze.
   2. Kształt toru określony będzie biało-czerwoną taśmą
   3. Organizator umożliwi przed rozpoczęciem startów zapoznanie się z torem
   4. Miejsce rozgrywania zawodów strzelnica w Starych Bogaczewicach
    1. Ustalanie wyników w konkurencji dynamicznej odbędzie się według następujących zasad:
 • Cel będzie uznany za trafiony jeśli się przewróci
 • Za każdy trafiony cel zawodnik otrzymuje 10 punktów
 • Za każdy nietrafiony cel zawodnik otrzymuje 10 punktów karnych
 • Za każdą sekundę przebiegu dłuższego od zwycięzcy zawodnik otrzymuje 5 punktów karnych
 • Zwycięzca zostaje zawodnik, który otrzyma największą ilość punktów będących sumą punktów po 10 za każdy trafiony cel minus 10 punktów za każdy nietrafiony cel oraz minus 5 punktów za każdą sekundę wolniejszego czasu przebiegu w stosunku do zwycięzcy.
 • Za upuszczenie broni na ziemię zawodnik jest zdyskwalifikowany
 • W przypadku uznanej awarii broni zawodnik ma prawo do powtórnego jednego startu z innym egzemplarzem broni. Kolejna awaria kończy start zawodnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator przewiduje dyplomy i medale dla pierwszych trzech zawodników w każdej konkurencji
 2. Zdobywcą PUCHARU PREZESA jest zawodnik, który sumarycznie uzyska największą ilość punktów ze wszystkich konkurencji w okresie od rozegrania pierwszych do ostatnich zawodów w kalendarzu w ciągu roku oraz z zawodów finałowych w konkurencji pistolet sportowy 20 strzałów.
 3. W finale bierze udział 20 zawodników, którzy podczas całej edycji Pucharu zdobyli łącznie we wszystkich konkurencjach największą ilość punktów.
 4. Fundatorem PUCHARU jest Prezes Koła LOK Energetyk. PUCHAR PREZESA będzie wręczony podczas zawodów finałowych na strzelnicy w Jeleniej Górze.