Image 1 title

type your text for first image here

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 10 title

type your text for 10th image here

Wstrzymujemy treningi i zawody! PDF Drukuj
wtorek, 29 grudnia 2020 11:09

Drodzy członkowie Koła.Poniżej informacja o chwilowym zawieszeniu strzelania. O odblokowaniu zostaniecie powiadomieni.By nie stać w miejscu będziemy małymi krokami remontować i usprawniać strzelnicę.Ukłon w kierunku  Sebastiana.

 

ZARZĄDZENIE Nr 19/2020

PREZESA LIGI OBRONY KRAJU

z dnia 23 grudnia 2020 roku

w sprawie: ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii oraz Akcji „Zima z LOK 2020/2021”.

W związku z nowymi obostrzeniami dotyczącymi ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID - 19 od dnia 24.10.2020r. „Polska stała się strefą czerwoną”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020r. poz. 2316) przekazuję wiążące informacje i uwagi, dotyczące korzystania ze obiektów Ligi Obrony Kraju oraz Akcji „Zima z LOK 2020/2021” od dnia 28.12.2020r do 17.01.2021r.

Na podstawie przedmiotowego rozporządzenia Rady Ministrów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów podjąłem decyzję, że na okres ferii zimowych od dnia 28.12.2020r do 17.01.2021r. nie wydam „Wytycznych Prezesa Ligi Obrony Kraju w sprawie organizacji Akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży „Akcja Zima z LOK - 2021r.”.

W związku z powyższym:

Zarządzam

  1. Nie organizować „Akcji Zima z LOK - 2021r.” na obiektach Ligi Obrony Kraju
    w dniach 28.12.2020r do 17.01.2021r.
  2. „Nie dotyczy” zawodników pobierających stypendium sportowe, o których mowa
    w ustawie o sporcie  (Dz. U z 2020r. poz. 1133) lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.
  3. W przypadku organizacji wydarzenia sportowego organizatorzy zobowiązani są do przeprowadzenia konkurencji sportowych w sekwencjach czasowych (15 - minutowy odstęp pomiędzy zmianami zawodników, 5 (pięć) osób stanowi maksymalną ilość przebywających na terenie obiektu, zapewnienie co najmniej 7 m 2 powierzchni

 

 

dostępnej dla 1 osoby), gwarantując uczestnikom zminimalizowanie możliwości ryzyka zakażenia się COVID-19 na terenie obiektu LOK stosownie do postanowień określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020 r. poz. 2316)

 

PREZES

LIGI  OBRONY  KRAJU

płk/r/  Jerzy SALAMUCHA

Poprawiony: wtorek, 29 grudnia 2020 11:15