Image 1 title

type your text for first image here

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 10 title

type your text for 10th image here

Ważne dla członków LOK PDF Drukuj
piątek, 02 kwietnia 2021 13:04

Kolejna informacja !

L.dz. DPSOPiW ZG LOK/2021                                                 Warszawa,  dnia  07.04.2021 r.

 

SZANOWNI PANOWIE DYREKTORZY!

W związku z nowymi obostrzeniami dotyczącymi ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID 19 „Polska stała się strefą czerwoną”.

Zgodnie z Rozporządzeni Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 26 lutego 2021r., z dnia 05 marca 2021r., z dnia 10 marca 2021r., z dnia 11 marca 2021r., z dnia 19 marca 2021r., z dnia 25 marca 2021r., z dnia 29 marca 2021r. oraz z dnia 01 kwietnia 2021r. (Dz. U z 2021r. Poz. 367, 415, 436, 446, 512, 546, 574, 617), w związku z nowymi obostrzeniami dotyczącymi ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii COVID - 19 oraz informacją Ministra Zdrowia
w dniu 07.04.2021r. obostrzenia wymienione w rozporządzeniach maja funkcjonować dnia 18.04.2021r.
Jednocześnie dopuszcza się tylko i wyłącznie „prowadzenie odpłatnych szkoleń strzeleckich” na obiektach szkoleniowych - strzelnicach LOK przez jednostki terenowe Ligi Obrony Kraju w czasie zorganizowanych form szkolenia na kursach prowadzących strzelanie, instruktorów strzelectwa i inne.

Przypominam:
Na obiektach szkoleniowych i strzelnicach Ligi Obrony Kraju obowiązują zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia min.:
- maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie na obiekcie - 5 ;
- zapewnienie co najmniej  na 7 m2 powierzchni dostępnej dla 1 osoby;    - zapewnienie osobom uczestniczącym w zorganizowanych formach szkolenia środków do dezynfekcji rąk
i sprzętu strzeleckiego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;

- zapewnienie 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami szkolenia;

- bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki.

 

Skuteczna walka z koronowirusem to przede wszystkim przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa – DDMA + W, czyli:

  • Dystans;
  • Dezynfekcja;
  • Maseczka;
  • Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe;
  • Wietrzenie.

Ww. pismo nie dotyczy podmiotów służb mundurowych, które mają podpisane umowy
z jednostkami terenowymi Ligi Obrony Kraju.

Wszyscy powinni mówić jednym głosem: dbajmy o to, aby zakażenia były ograniczone.

 

 

P R E Z E S  LOK

Jerzy Salamucha

 

Poniżej informacja dla nas z Zarządu Głównego LOK

 

L.dz. DPSOPiW ZG LOK/20201 Warszawa, dnia 20.03.2021 r.
SZANOWNI PANOWIE DYREKTORZY!
W związku z nowymi obostrzeniami dotyczącymi ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID 19 „Polska staje się strefą czerwoną”.
Zgodnie z Rozporządzeni Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 26 lutego 2021r., z dnia 05 marca 2021r., z dnia 10 marca 2021r., z dnia 11 marca 2021r. oraz z dnia 19 marca 2021r. (Dz. U z 2021r. poz. 367, 415, 436, 446 i 512), w związku z gwałtowną zwyżką zakażeń w Rzeczypospolitej Polskiej oraz nowymi obostrzeniami dotyczącymi ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii COVID - 19 do dnia 09.04.2021r. dla członków Ligi Obrony Kraju, osób towarzyszących i innych – zamykam obiekty sportowe oraz strzelnice kulowe i pneumatyczne Ligi Obrony Kraju.
Ww. zarządzenie nie dotyczy podmiotów służb mundurowych, które mają podpisane umowy z jednostkami terenowymi Ligi Obrony Kraju.
Skuteczna walka z koronowirusem to przede wszystkim przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa – DDMA + W, czyli:
 Dystans;
 Dezynfekcja;
 Maseczka;
 Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe;
 Wietrzenie.
Jednocześnie zgodnie z:
1. § 21 ust. 1 - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2021r. poz. 512) do dnia 9 kwietnia 2021r. cyt. „wykonywanie zadań przez urząd administrac

publicznej lub jednostkę wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom” .
2. § 21 ust. 2 do dnia 9 kwietnia 2021r. cyt. „w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających , w tym samym czasie , w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi”.
3. § 22 ust. 1 do dnia 9 kwietnia 2021r. cyt.” w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej”. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3 – 8 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U poz. 1842 z póź. zm.). W związku z tym podjąłem decyzję, że „tygodniowym rozkładzie dnia pracy, dwa dni są pracami zdalnymi wykonywanymi przez pracowników”.
4. § 25 ust. 1 do dnia 9 kwietnia 2021r. cyt.” nakazuje się zakrywanie przy pomocy maseczki ust i nosa.
W związku z powyższym upoważniam Dyrektorów Biur Zarządów Wojewódzkich LOK do podjęcia stosownych decyzji na podstawie „zarządzeń” do wyłączenia obiektów ze szkoleń – dotyczy działalności strzeleckiej na strzelnicach, modelarskiej, łączności oraz działalności wodnej i płetwonurkowej.
Przypominam, że „duża grupa naszych członków Ligi Obrony kraju” jest już seniorami.
Wszyscy powinni mówić jednym głosem: dbajmy o to, aby zakażenia były ograniczone
P R E Z E S LOK
Jerzy Salamucha

Poprawiony: sobota, 19 czerwca 2021 13:54