Puchar Prezesa 2018 zaproszenie Drukuj
piątek, 23 listopada 2018 13:39

LOK Energetyk Jelenia Góra  i  zaprasza do udziału Andrzejkowym turnieju strzeleckim o puchar Prezesa Koła LOK Energetyk.

Termin zawodów 29.11.2018 – rozpoczęcie od godz.15 do ostatniego zawodnika

Miejsce: Strzelnica Koła LOK Energetyk(Śniadecki) Jelenia Góra

Uczestnicy: Członkowie Koła LOK Energetyk i przyjaciele Prezesa

W programie dwie konkurencje:

1.Strzelanie z karabinka dowolnego 4z 5 na skupienie

2.Strzelanie z pistoletu sportowego 4 z 5 na skupienie

Ocena i wyniki:

Zawodnicy startują w dwóch konkurencjach zwycięża  zawodnik którego suma miejsc z poszczególnych konkurencji będzie stanowić  całkowitą liczbę najmniejszą( zwycięzca konkurencji 1 itd.):

.Cel zawodów: - Popularyzacja strzelectwa z broni sportowej

- integracja środowiska

-  podnoszenie kwalifikacji strzeleckich, sprawdzian przed egzaminem, współzawodnictwo w wyłonieniu kadry LOK

Organizator: -   Koło LOK Energetyk

Patron imprezy: Firma SuperAgi Andrzej Gawłowski,

Broń i amunicja:

Konkurencja karabin sportowy i pistolet : broń i amunicję zabezpiecza organizator . Możliwy udział zawodnika z własną bronią na ogólnych zasadach

Nagrody: W kategorii

za zajęcie miejsc 1 –puchar, dyplom,

W zawodach mogą brać udział sędziowie pracujący podczas zawodów, jednakże nie mogą oni sędziować konkurencji, w której biorą udział, a oceny osiągniętych przez nich wyników musi dokonywać inny sędzia.  Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.

Ogłoszenie wyników w dniu i miejscu zawodów.

Wyniki publikowane są  na stronie internetowej  www. strzelectwojgora.pl Zainteresowani proszeni są o kontakt : Koło LOK Energetyk Andrzej Gawłowski tel. 667 766 477