Image 1 title

type your text for first image here

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 10 title

type your text for 10th image here

Zawody czarnoprochowe zaproszenie! PDF Drukuj
niedziela, 02 grudnia 2018 20:03

 

 

Koło LOK Energetyk Jelenia Góra  i Jeleniogórskie Towarzystwo Strzeleckie Strzelec zaprasza do udziału w   Strzeleckim Turnieju z Broni Czarno- prochowej

o Mistrzostwo Jeleniej Góry

R e g u l a m i n

otwartych  zawodów strzeleckich Turnieju Strzeleckiego z Broni Czarno-prochowej

o puchar Firmy SuperAgi


 

Cel zawodów: - Popularyzacja strzelectwa  z historycznej broni palnej środowiska Jeleniej  Góry
- integracja środowiska kolekcjonerów dawnej broni palnej;
- rywalizacja sportowa środowiska strzelców historycznych prowadzona na zasadach Muzzle Loaders Associations International Committee

(MLAIC), International Shooting Sport Federation (ISSF) i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS);
-  podnoszenie kwalifikacji strzeleckich przez strzelców historycznych;

Organizator: - Koło LOK Energetyk , Jeleniogórskie Towarzystwo Strzeleckie Strzelec, Firma    SuperAGI

Termin: 8.12.2018 o godz.11

Miejsce zawodów: Strzelnica  JTS Strzelec w Łomnicy - Poligon

Konkurencje: Karabin - odległość 50 m - postawa stojąc z wolnej ręki,  7 strzałów czas 20 min

Pistolet/rewolwer - odległość 25 m - postawa stojąc z wolnej ręki,  7 strzałów czas 20 min

Tarcze TS-2 oznakowane i opieczętowane przez Kierownika zawodów

Zawodnik oddaje 7 strzałów Ocenianych na rezultat jest 5 najlepszych strzałów.

Strzał  oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za 0 („zero”).
* Aby przestrzelina mogła być zaliczona do wyższej wartości, jej środek musi być na co najmniej na linii lub wewnątrz pola o wyższej wartości

Przy równej sumie punktów kilku zawodników (remisy) w konkurencjach zwycięża ten zawodnik, kto ma więcej przestrzelin wyższej punktacji (w porządku malejącym), a jeśli i tutaj jest remis, przegranego typuje się ustalając najdalej oddalony od środka tarczy strzał z 10 zaliczanych. Jeśli i po tej metodzie są wyniki remisowe, uwzględnia się 3 odrzucone przy liczeniu strzały.

Broń i amunicja:

Zawody przeprowadzane będą wyłącznie z użyciem odprzodowej broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania (bez rozróżniania oryginałów i replik). Organizator nie zapewnia broni, amunicji ani prochu czarnego. Zawodnicy strzelają z własnej albo użyczonej broni i amunicji. W przypadku broni rozdzielnego ładowania wyprodukowanej przed 1885 r. oraz jej replik nie wymaga się od uczestników pozwoleń na broń.

Uczestnictwo: Zawody odbywają się w klasyfikacji  indywidualnej

Wpisowe :       zgodnie z regulaminem zawodów strzeleckich 15zł (+ amunicja i broń dla tych bez)

Nagrody: W kategorii

za zajęcie miejsc 1 –puchar, dyplom, nagroda rzeczowa

Zapisy: elektronicznie na wskazany adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 7.12.2018 lub telefonicznie 667 766 477. Lub w dniu zawodów godz.10.30 do 10.45Po zakończeniu zapisów – zgodnie z regulaminem odbywa się losowanie kolejności strzelań i stanowisk strzeleckich.

Organizator wyklucza możliwość startu spóźnionego zawodnika w danym dniu po zakończeniu losowania.

Możliwy start z broni organizatora za dodatkową opłatą(ilość zawodników ograniczona)

Po rejestracji w biurze zawodów, przed dopuszczeniem do strzelania, obowiązuje kontrola broni pod względem historycznym, sprawności technicznej oraz bezpieczeństwa dla strzelca i innych uczestników Zawodów.

Postanowienia końcowe: Najlepsi w tej kategorii otrzymują  specjalne nagrody  i puchary.

W zawodach mogą brać udział sędziowie pracujący podczas zawodów, jednakże nie mogą oni sędziować konkurencji, w której biorą udział, a oceny osiągniętych przez nich wyników musi dokonywać inny sędzia.  Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem oraz przepisami M.L.A.I.C , ISSF, PZSS i regulaminem strzelnicy.

 

 

Zasady bezpieczeństwa:

Zabrania się używania do nabijania broni prochownic.
* Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp.). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.
* Broń na stanowiska strzeleckie można przenosić wyłącznie w pokrowcach, pudełkach lub kasetach, rozładowaną.
* Kapiszony należy trzymać w pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki).
* Podczas trwania konkurencji zawodnicy zobowiązani są do używania ochronników wzroku i słuchu.
* Obowiązkowe jest zabezpieczanie smarem komór bębna rewolweru ponad kulami/pociskami.
* Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem lub podsypaną panewką.
* Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku kulochwytu.
* Obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i innych używek na linii ognia.
* Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”.
* Zakładanie kapiszonów / podsypanie panewki może odbywać się tylko bezpośrednio na stanowisku strzeleckim po komendzie „START”.

Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa, podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania: zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami albo komorę pustą.
* „Biały strzał” lub strzał poza tarcze (fouling shot) musi zostać zgłoszony sędziemu, a broń musi być skierowana lufą w kierunku kulochwytu.
* Wystrzelenie po komendzie „STOP” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika.
* Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia.
* Odkładanie naładowanej broni na stanowisku strzeleckim jest zabronione i będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją.
* Każdorazowe opuszczenie stanowiska strzeleckiego należy zgłosić sędziemu wraz z okazaniem rozładowanej broni.
* W przypadku braku zapłonu (niewypału) broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu, przez co najmniej 1 min. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku kulochwytu.
* Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca — ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.
* Broń oryginalna musi być w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie; repliki muszą być dobrej i bezpiecznej konstrukcji.
* Nie należy przekraczać normalnych tabel ładowania dla nowoczesnego prochu czarnego.
* Komendy wydawane przez sędziego i pozostałe warunki bezpieczeństwa — identyczne jak w przepisach ISSF. Komendy: początek konkurencji — „START”, przerwanie ognia — „STOP” (względnie inna komenda jednoznacznie sugerująca konieczność natychmiastowego przerwania strzelania), koniec konkurencji — „STOP”.
* Sankcje i kary zgodne z Urzędowymi przypisami i regulaminami ISSF: ostrzeżenie (żółta kartka), upomnienie i odjęcie 2 punktów (zielona kartka) oraz dyskwalifikacja (czerwona kartka).

Uwagi!

Ogłoszenie wyników w dniu i miejscu zawodów.

Wyniki publikowane są  na stronie internetowej  www. strzelectwojgora.pl

Zainteresowani proszeni są o kontakt :

Koło LOK Energetyk Andrzej Gawłowski tel. 667 766 477

Poprawiony: poniedziałek, 03 grudnia 2018 08:15